- Historien bag

Valoriani ovnen
Refrattori Valoriani

I Reggello, 25 km syd for Firenze, på en smuk sydvendt skråning så typisk for de toskanske bjerge, finder vi Refrattori Valoriani. Her har Valoriani familien haft sit virke siden 1890. Og det er ikke nogen tilfældighed, at virksomheden blev grundlagt netop her. Ingen andre steder har man en nemmere adgang til Cotto Refrattario, den berømte toskanske ildfaste terrakotta ler, som har været grundlaget for familiens virke igennem mange generationer.

I de seneste år er det blevet til 250.000 præfabrikerede brænde fyrede terrakotta ovne og over 100.000 kakkelovne, som Refrattori Valoriani har beklædt med ildfaste og håndmalede kakler.

Refrattori Valoriani er en smuk og spændende blanding af århundrede gamle håndværkstraditioner og industrielle produktionsgange. Skulle din vej nogensinde føre dig forbi Reggello, skulle du afse et par timer og kikke ind til Refrattori Valoriani. Vi kan forsikre dig, at det du vil møde og se, vil efterlade et dybt indtryk; et indtryk af stolthed, kompetence og arbejdsglæde.


Terrakotta ovnens historie kan føres tusinder af år tilbage.
Historien bag de ovne Risbrohus tilbyder tager sin begyndelse i 1940'ernes Italien.

I mange sydeuropæiske landsbyer har det i mange hundrede år været almindeligt at dække hele landsbyens behov for tilberedning af mad i én stor terrakotta ovn. Først på dagen blev der bagt brød, senere på dagen blev der tilberedt kød og grøntsager og ud på eftermiddagen var det ikke ualmindeligt at finde rustikke flade brød (pizza) i den tids terrakotta ovne.

Anden verdenskrig ødelagde mange af disse store kommunale ovne.

Umiddelbart efter krigsafslutningen udpegede den italienske regering Sylvio Valoriani til at designe og fremstille en terrakotta ovn der kunne imødekomme landets påtrængende behov for erstatningsovne. Signor Valoriani satte sig som mål at konstruere en mindre, præfabrikeret ovn, der kunne tilgodese behovet for en hurtig opsætning såvel som en kortere opvarmningstid. Løsningen blev den præfabrikerede familieovn, bygget i ildfast toskansk ler, "forno a legna", der siden skulle blive både hjertet og sjælen i den italienske families hverdagsliv.

Ovnens relativt lave produktionsomkostninger, nemme og hurtige opsætning og markant forbedrede effektivitet gjorde at selv nystiftede familier kunne få råd til deres egen ovn.

Sylvio Valoriani's familieovn kom således til at sætte sit præg på eftertidens familieliv i Italiens landområder og lagde grundstenene for de siden hen så berømte italienske familieopskrifter, ja mange vil endda hævde for nogle af de berømte regionale specialiteter.

Sylvio Valoriani patenterede sin unikke ovne for hen ved 60 år siden og lige siden er en Valoriani terrakotta ovn blevet anerkendt som den originale italienske brænde fyrede ovn. Virksomheden ledes nu af hans søn, Massimo Valoriani.

 

Lidt teknisk om en Valoriani ovn

Cotto Refrattario
Cotto Refrattario er toskansk ildfast terrakotta ler. Dette ler bliver filtreret ud af de toskanske bjerges jord, altså en 100 % naturlig bestanddel. Det er denne særlige ler der giver den termiske effektivitet i ovnene.

Det balancerede indhold af aluminium
For at opnå den rette balance imellem ovnens styrke og funktionalitet skal ovnens forskellige dele have et nøje afvejet indhold af aluminium. Medens et indhold af aluminium på over 40 % vil gøre den pågældende del stærkere, vil dens termiske egenskaber og egnethed til mad tilberedning blive ringere. F.eks. vil en andel over 40 % nedsætte bundens porøsitet og således forhindre den umiddelbare optagelse af damp fra rå pizza dej. Såfremt bunden i en terrakotta ovn ikke kan optage den damp der opstår imellem dej og bund, vil pizzabunden blive blød og ufærdig.

Dette vil aldrig ske i en af vore ovne. Valoriani ovnenes bunde har netop den rette balance og vil altid give en pizza eller det flade brød en sprød og lækker bund.

Ovnenes kuppel skal på samme måde kunne optage damp. Dette tilsikrer at stegte eller bagte retter bliver til denne særlige oplevelse, som kun en terrakotta ovn vil kunne frembringe.

Sammenføjningernes præcision
Bundens elementer skal passe nøje sammen med hinanden og med de omgivende vægge. Såfremt dette ikke er tilfældet tabes der varme i sammenføjningerne og dette vil skabe uforudsigelige temperaturfald med en heraf følgende påvirkning af mad tilberedningsprocessen.

Valoriani ovnens bund er fremstillet maskinelt og under et præcist, jævnt tryk. Dette tilsikrer at sammenføjningerne imellem såvel bundens dele som til kuplen altid er præcise.

Den buede kuppel
En terrakotta ovns kuppel må aldrig have flade områder. Dette kan bryde konvektionsprincippets altafgørende betydning for mad tilberedningen. Den varme luft skal bevæge sig op ad de indad skrånende flader, for derefter at blive trængt ned til bunden i præcist midten af ovnen.

Valoriani ovnene har en perfekt kuppelform og dette tilsikrer den ideelle varmluftbevægelse.

 

Ovn mundingens (døråbningens) størrelse

En terrakotta ovns åbning skal nøje kunne afbalancere hensyn til sigtbarhed, funktionalitet og termisk effektivitet. For store åbninger er termisk ineffektive og vil kræve mere brænde respektive længere opvarmnings tid.

Afpasset termisk masse
Valoriani har beregnet den rette termiske masse for hver ovn. Større termisk masse er ikke altid bedre! Det der virkeligt betyder noget er hvordan du har tænkt dig at bruge din ovn. Større masse er lig med længere opvarmnings tid. Dette er som regel ikke noget problem i den kommercielle brug, dvs. i restauranten. Men, ønsker du at kunne bruge din ovn med kort varsel, er mindre termisk masse en fordel. Af denne årsag har Valoriani designet ovne til hjemmet såvel som den kommercielle brug.

Syre bestandighed
Afbrænding af træ vil kunne frembringe naturlige syreholdige dampe. Disse fordamper hurtigt gennem den porøse overflade eller ledes bort med røgen igennem rødkanal og skorsten. Syreholdige dampe forbliver ikke i en varm ovn. Man behøver ikke være bekymret for syreholdige aflejringer i en Valoriani ovn, hverken i ovnens bund eller i andre bestanddele; end ikke i en meget brugt kommerciel ovn.

preload spinner